مشترک گرامی شما برای پرداخت صورت حساب خود می توانید به یکی از دو روش زیر عمل کنید :

روش اول (  روش وصولی مجازی )

در این روش پس از وارد کردن اطلاعات خود و رویت صورتحساب با فشردن کلید پرداخت ، اطلاعات قبض شما به صفحه بانک فرستاده شده و پس از پرداخت در صفحه بانک ، شما به صفحه رویت صورت حساب همراه اول بازگشته و بدهی شما تسویه و در صورتی که خط شما قطع باشد بلافاصله وصل می گردد .

       

تلفن همراه :

مثال صحیح : 9123456789

کد پستی :

کد پستی ده رقمی مانند : 1111222334

 

کد امنیتی :

 
 
   

صورت حساب :

پایان دوره

میان دوره

 
     

روش دوم (  پرداخت قبض از صفحه بانک بطور مستقل )

در این روش شما با کلیک کردن بر روی تصاویر بانک ها به درگاه پرداخت قبوض بانک هدایت شده و در آنجا باید شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمایید و پس از پرداخت موفقیت آمیز بدهی شما حداکثر تا 24 ساعت تسویه خواهد شد و در صورتی که خط شما قطع باشد حداکثر تا 24 ساعت وصل خواهد شد .