ورود اطلاعات
مشاهده صورتحساب
پرداخت قبض
اعلام وصولی
 

جهت رویت صورتحساب خود، لطفا اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید و سپس کلید تایید را انتخاب نمایید.


*
: فیلدهایی که با این علامت نشانه گذاری شده اند می بایست تکمیل گردند.


*
شماره تلفن همراه به طور کامل مثال صحیح: 9123456789

*
کد پستی ده رقمی مانند: 1111222334
*
لطفاً متن داخل شکل را وارد کنید.

مشاهده صورتحساب


تائیدیه پرداخت وجه قبض شما پس از دريافت وصولي از بانك ،توسط پيامك اطلاع رساني مي شود

2013 @ MCI.IR All Rights Reserved